Din regnskapsfører, ditt regnskapsbyrå og rådgiver

Å være regnskapsfører er ikke hva det engang var.
Alt skal gå fortere og prosessene er gjerne mer komplekse som krever tettere samarbeid.
Du vil oppleve at vårt fokus er at du skal lykkes med din virksomhet og vår visjon
“Business made easy” er tuftet på nettopp dette.

Regnskapsbransjen er utdatert

Du har kommet til rett sted om du har søkt etter en regnskapsfører eller et regnskapsbyrå. Men vi er hellig overbevist om at den tradisjonelle begrepsbruken og definisjonen av regnskaps bransjen er utdatert!

I dag er det datasystemene og programmene som produserer regnskapet ditt i større og større grad, ikke vi mennesker.

Du vil ikke bruke dine penger på å betale for manuelt arbeid, og det slipper du hos oss. Det du kjøper av oss er evnen til å tjene penger på din virksomhet, og vi er overbevist om at ekspertise, erfaring og kunnskap, er avgjørende nøkkelfaktorer for å gjøre nettopp det.

Online regnskap

Vi har systemer som gjør at regnskapsføring kan foregå hvor som helst, når som helst. Du blir uavhengig av både tid og sted.

For flere føles regnskap og regnskapsføring som et “nødvendig onde”. Vi forsøker å gjøre prosessene og samarbeidet så sømløst og effektivt som mulig. Man kan, hvis man vil, bruke minst mulig tid på dette produksjonsarbeidet. Vi går i bresjen for effektive prosesser.

Du skal oppleve at vi reduserer dine kostnader og bidrar til å redusere ressursbruken. Effektive prosesser er gjerne en sammenhengende og fundamental endring fra å jobbe på en bestemt måte til å jobbe på en helt annen og mye mer effektiv måte.

Enkle rutiner

Det starter faktisk med det enkle, som f.eks. å be alle leverandørene om å levere EHF-fakturaer fremfor at dine leverandører skal sende deg fakturaer pr ordinær post, og/eller som pdf til en epostboks, som gjør at du må skrive ut for å levere videre til regnskapsfører, eller videresende til regnskapsfører og/eller regnskapsprogrammet.

Når bilagene, som fakturaer fra leverandørene, ankommer regnskapsprogrammet som EHF, vil regnskapsprogrammet håndtere fakturaen og registrere de data som du i dag kanskje manuelt registrerer i nettbanken etter du har printet ut fakturaen du fikk pr epost, for å manuelt betale/følge opp betaling til leverandører.

Bli mer effektiv

Dobbeltarbeid slipper du hos oss. Så fort EHF-fakturaen ankommer regnskapsprogrammet vårt og det blir bokført, er det bokført med de samme opplysningene som du på gamle måten også registrerer i banken for å betale fakturaen. Det er jo bare dobbeltarbeid, og helt unødvendig ressursbruk.

Når fakturaen er bokført av systemet, dukker den opp i bankmodulen i regnskapsprogrammet og du eller din saksbehandler kan enkelt markere ut fakturaen som ønskes betalt og signere den direkte i regnskapsprogrammet uten noen form for manuelt arbeid. Alt manuelt arbeid knyttet til det å håndtere inngående bilag er således eliminert.