Alle fortjener effektivitet og forutsigbarhet. Du også!

Dekon ønsker å bidra med å kunne levere helhetlige løsninger for alle retailbedrifter. I havet av programvare tilbydere har Dekon funnet de beste i hvert segment, integrert disse og pakketert dette til en pris de fleste enkeltbedrifter ikke klarer alene.
Finnes det ikke gode nok tjenester i markedet til riktig pris utvikler og levere Dekon dette selv, eller får tredjeparter til å utvikle sine produkter, slik at totalkonseptet Dekon leverer til sine kunder skal være godt. Vi mener løpende kundestøtte og support er viktig for at systemene skal bli brukt på en optimal måte, samt at kritiske hendelser blir håndtert raskt. Alle kunder har derfor tilgang til Dekon sin kundestøtte inkludert vaktjeneste.  

Vår historie

1964

Startskuddet

I 1964 startet Tommy Bøhmer en sportsbutikk i Elvelygården i Asker. Den spede begynnelsen på noe som skulle utvikle seg til å bli en suksess!

1960 – 1980

De første tiårene

I løpet av 60-, 70- og 80 årene ble dette et mekka for ski- og sykkelentusiaster og alle de «store» vendte nesen mot butikken til Tommy i Asker for utstyr, råd og miljø.

1989

Ekspansjon

Ekspansjon til Sandvika, med Bærum Sport i «kjeller`n» i Helgerudhallen. Det fortsatte og frem mot `94 var det til slutt mange sporstsbutikker, i Oslo og omegn.

1995

Ulf tar over stafettpinnen

Midten av `90 årene gikk stafettpinnen videre til svigersønn Ulf Høyem og på dette tidspunktet var det fortsatt lidenskapen for butikkdrift, men innholdet var leker. Dette var dog ikke noe nytt, da svigerfar til Tommy Bøhmer hadde drevet lekebutikker i Sandvika siden 30 tallet

2005

Dekon AS ser dagens lys

I 2005 ble DEKON AS stiftet. Selskapet bestående av 3 ansatte, Ulf Høyem, kona Hanne Bøhmer, og sønnen Thomas Bøhmer Høyem, leverte regnskaps- og IT tjenester til et fåtall kunder.

2010

Dekon IT AS blir stiftet

I 2010 ble virksomheten, både IT og regnskapstjenester, av en så betydelig karakter at IT virksomheten fisjonert ut i eget selskap. Dekon IT AS ble stiftet 2010.

2012

Conas regnskap blir en del av Dekon

I 2012 ble regnskapskontoret Conas Regnskap AS kjøpt. Conas Regnskap AS er et veldrevet regnskapskontor i Åmot i Modum Kommune, som tidligere var drevet av blant annet Bente Lybeck, fra tidlig 2000.

2014

Enda ett nytt medlem av Dekon

2014 ble regnskapskontoret Athene Regnskap AS i Larvik en del av Dekon AS. Selskapet ble etablert av Hanne Hæhre og Trude Gjerstad Smedsrud i 2006.

2018

Fusjon

I 2018 fusjonerte regnskapskontorene Athene Regnskap AS, Conas Regnskap AS og Dekon AS. Sammen med Dekon IT AS utgjør denne konstellasjonen nå konseptet DEKON

Historien om Dekon

I 1964 startet Tommy Bøhmer en sportsbutikk i Elvelygården i Asker. Den spede begynnelsen på noe som skulle utvikle seg til å bli en suksess. I løpet av 60-, 70- og 80 årene ble dette et mekka for ski- og sykkelentusiaster og alle de «store» vendte nesen mot butikken til Tommy i Asker for utstyr, råd og miljø. I slutten av 80 årene ble det ekspansjon, til Sandvika, med Bærum Sport i «kjeller`n» i Helgerudhallen. Det fortsatte og frem mot `94 var det til slutt mange sporstsbutikker, i Oslo og omegn.

Midten av `90 årene gikk stafettpinnen videre til svigersønn Ulf Høyem og på dette tidspunktet var det fortsatt lidenskapen for butikkdrift, men innholdet var leker. Dette var dog ikke noe nytt, da svigerfar til Tommy Bøhmer hadde drevet lekebutikker i Sandvika siden 30 tallet. Lekebutikken som Ulf drev fikk sin oppstart på Løkketangen senter i Sandvika. Den butikken ble primo `95 flyttet til Asker sentrum, før den igjen ble relokalisert. Endelig stoppested var i `97 på Trekanten senter i Asker, hvor butikken fortsatt ligger.

DEKON konseptet materialiserte seg som et resultat av ovennevnte i slutten av 90 årene hvor Ulf fant ut at ønsket å dele sin kunnskap om det å starte og drive virksomhet, med andre. Kunnskapsområdene i fokus er virksomhetsdrift og IT.

Dekon AS blir stiftet

I 2005 ble DEKON AS stiftet. Selskapet bestående av 3 ansatte, Ulf Høyem, kona Hanne Bøhmer, og sønnen Thomas Bøhmer Høyem, leverte regnskaps- og IT tjenester til et fåtall kunder. Dette ble etter hvert til noe mer, både mtp. Antall kunder og ansatte. Selskapet var både eiet og drevet av familie, og alle ansatte var av samme familie, inntil 2008.


I 2010 ble virksomheten, både IT og regnskapstjenester, av en så betydelig karakter at IT virksomheten fisjonert ut i eget selskap. Dekon IT AS ble stiftet 2010. Som et naturlig ledd i utviklingen, og på mange måter tilfeldig, møtte DEKON i 2012 eierne av et regnskapskontor på Åmot i Modum Kommune ved navn Conas Regnskap AS. En av hovedaksjonærene, og daværende daglig leder i selskapet, Bente Lybeck, etablerte Conas Regnskap AS i april 2000. Ved etablering hadde selskapet kun en ansatt og omsetningen var tilsvarende beskjeden. Selskapet utvidet i løpet av de første årene til 3 ansatte. På kort tid øket oppdragsmengden og etter hvert var det 7 ansatte i selskapet. I en periode hadde selskapet avdelingskontorer i Drammen og Vikersund, i tillegg til i Åmot. Disse 3 avdelingene ble slått sammen når man flyttet til dagens adresse i Åmot.


I 2012 fant daværende eiere av Conas Regnskap AS ut at de ønsket å knytte seg til et større fagmiljø og samtidig beholde den lokale tilknytningen til Åmot og Modum. Av den årsak ble selskapet lagt ut for salg og DEKON fant ut at det var riktig på alle måter å kjøpe selskapet. Etter den transaksjonen bestod regnskapsgrenen i DEKON av 14 ansatte.

Dekon vokser

Høsten 2014 kjøpte Dekon Holding AS Athene Regnskap AS. I 2018 fusjonerte regnskapskontorene Athene Regnskap AS, Conas Regnskap AS og Dekon AS. Sammen med Dekon IT AS utgjør denne konstellasjonen nå konseptet DEKON og utgjør blant annet over 30 ansatte, ca 1 000 kunder, fordelt på 3 avdelingskontorer i henholdsvis Asker, Åmot og Larvik. Kundene er innen «alle» bransjer, herunder blant annet detaljhandel, rådgivning, velvære, servering, persontransport, bygg og anlegg, eiendom og mye mer. I tillegg er kundene spredt over hele Norge, fra Vadsø i nord, til Kristiansand i sør.


I 2014 var det nok en tilfeldighet som skulle ha det til at DEKON nok engang ble større. Daværende daglige leder Hanne Hæhre og Thomas Bøhmer Høyem kom i kontakt med hverandre i forbindelse med ordinært regnskapsarbeid, og de fant fort ut at å samarbeide på et eller annet plan ville lønne seg. Athene Regnskap AS ble etablert i november 2006 av Hanne Olsen Hæhre og Trude Gjerstad Smedsrud. Bred erfaring og hardt arbeid var med på å gjøre Athene Regnskap AS til et solid regnskapskontor. Kundene strømmet til og selskapet måtte raskt ansette flere. I 2011 ble selskapet Gaselle bedrift – noe vi er meget stolte av.


Lidenskapen for virksomhetsdrift, kombinert med økonomi og IT, er nå vårt primærområde. DEKON skal være den første du kontakter når du lurer på om du skal «finne på noe» og den naturlige samarbeidspartneren din under drift av den virksomheten du har startet.